Szólástér

A törkölyösi temető rendbetételét kérik

Az egykori szép, kis méretű temető mára már nem emlékhely, inkább csak egy hely, ahová megdöbbenve lép be az ember, hogy itt nyugszik hozzátartozója. A temető bejárata is riasztó, évek óta befejezetlen, vashuzalok állnak ki a már omladozó, hiányosan elkészült kapu tetejéből. (Olvasónk fotókat is mellékelt leveléhez – a szerk.) Látszik, hogy a munka félbemaradt. A két oldali oszlop közt évekig egy árok állt, azt mostanra már sikerült betömni. A ravatal inkább a hajléktalanok szállója, vagy illemhelyként szolgál.

A fák olyannyira nagyok, hogy szélvihar esetén óriási ágak törnek le róla, a levelek mindent beterítenek, emiatt állandóan koszosak a sírok. A sírok közül összegereb­lyézett avart a hozzátartozók a fák tövéig húzzák, ami egyes látogatóknak szemétlerakó helyként szolgál. A kisebb bokrok miatt sok helyen lehetetlen a sírt megközelíteni.

Nagyon gondozatlan az egész temető, kérnénk a kegyeletgyakorlás megkönnyítése és a méltó megemlékezés biztosítása érdekében mielőbbi rendbetételét.

Gergely Mária