Megyei körkép

Biztató eredmények, de még van feladat

Mezőzombor. Széleskörű partnerségen alapul az Onga és Térsége Helyi Foglalkoztatási Paktum, mely szervezet a közelmúltban tartotta tanácskozását Mezőzomboron. Koncz Ferenc országgyűlési képviselő a munkahelyteremtések és a már meglevők bővítésének fontosságát jelölte meg elsődleges célul, mindemellett hangsúlyozta, hogy bár vannak jó eredmények a közmunkából élők munka világába történő visszakerülését illetően, ez a feladat még nem oldódott meg teljes egészében.

Radó Béla mezőzombori polgármester elmondta, hogy az általa vezetett településen is tapasztalható az elöregedés, azon fiatalok, akik nem találnak helyben, illetve a környéken megfelelő állást, elhagyják a térséget, tehát valóban napi kérdés a munkahelyteremtés szükségessége.

Török Dezső a megyei közgyűlés elnöke arról adott számot, hogy az elmúlt években nőtt a gazdasági teljesítmény a megyében, folyamatosak a beruházások, ugyanakkor még problémaként jelentkezik az elvándorlás, a munkaerő hiánya különösen jelentős az építőiparban, továbbá a vendéglátásban. Mindettől függetlenül csökkenő folyamatot mutat a munkanélküliek aránya, mindezeket a munkaadók és álláskeresők körében készített kérdőíves felmérések támasztják alá.

Horváth Anikó az Onga és Térsége Helyi Foglalkoztatási Paktum menedzsere elmondta, hogy a tizenhárom, megyénkben bejelentett paktum közül az ongai áll az első helyen az elhelyezkedési mutatókat illetően. A paktum felhatalmazást kapott arra, hogy konzorciumi partnerséget kössön a Taktaköz-Hernádvölgye Nonprofit Kft.-vel a térség munkaerő-piaci szolgáltatásának kiépítése érdekében.  SFL