Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek Digitális Előfizetésekhez

I. Bevezető rendelkezések
1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák az Inform Média Lapkiadó Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11; Cégjegyzékszám: 09-09-009213; Adószám: 25953280-2-09; bejegyezte: Debreceni Cégbíróság) (a továbbiakban: „Inform Média Lapkiadó Kft.” vagy „Kiadó”) által kötött digitális előfizetői szerződésekre vonatkozó feltételeket.
2. Eltérő megállapodás hiányában jelen ÁSZF által szabályozott szolgáltatásokkal összefüggésben jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.
II. Előfizetésekre vonatkozó rendelkezések
1. Hatály
Jelen ÁSZF szabályozza az Inform Média Lapkiadó Kft. által kiadott digitális tartalmak, kiadványok, sajtótermékek (a továbbiakban: „Kiadvány”) előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett Kiadványok hozzáférésének szabályait, valamint a kiadó és az előfizetők közötti egyéb kérdéseket. Kiadványok alatt mindenekelőtt – de nem kizárólag – az alábbi digitális napilapok értendők:
– Digitális Hajdú-bihari Napló
– Digitális Kelet-Magyarország
– Digitális Észak- Magyarország
Jelen ÁSZF hatálya ennek megfelelően az Inform Média Lapkiadó Kft. által kiadott digitális kiadványok előfizetésével összefüggésben e kiadványok megrendelőivel (a továbbiakban: „Előfizető”) létrejött jogviszonyokra terjed ki (a továbbiakban: „Digitális Előfizetői Szerződés”).
2. Szerződés létrejötte, regisztráció menete, regisztrált felhasználói jogosultságok
2.1. Az online megrendelés előfeltétele a felhasználó általi regisztráció az alábbi oldalakon:
– Digitális Hajdú-bihari Napló előfizetési szándék esetében – www.naplo.hu weboldalon
– Digitális Kelet-Magyarország előfizetési szándék esetében – www.kelet.hu weboldalon
– Digitális Észak-Magyarország előfizetési szándék esetében – www.eszak.hu weboldalon érhető el.
2.2. A regisztráció ingyenes. A regisztráció során a felhasználó e-mail címét és egy általa meghatározott jelszót köteles megadni. A felhasználó által megadott e-mail címre a Kiadó automatikus e-mail választ küld, melyben egy ún. „regisztrációt megerősítő link“ található. A felhasználó a megadott linkre való kattintással köteles regisztrációját megerősíteni az e-mailben megjelölt határidőn belül. Amennyiben a felhasználó a regisztrációját a fent leírtak szerint nem erősíti meg, a Kiadó úgy tekinti, hogy a felhasználó regisztrációs szándékától elállt.
Felhasználó érvényes regisztrációjának feltétele, hogy az Inform Média Lapkiadó Kft. Adatvédelmi nyilatkozatát megismerje és elfogadja.

2.3. A regisztrációt követően a felhasználó a 2.1. pontban megjelölt weblap(ok)on az általa regisztráció során megadott e-mail címével és jelszavával jogosult bejelentkezni. A regisztrált felhasználót az alábbi jogosultságok illetik meg:
– jelszó módosítása
– ingyenes olvasási lehetőség a regisztrációt követő 30 napon belül 8 cikk erejéig
– hirdetés feladási lehetőség a Kiadó által előzetesen közölt ellenérték fejében
– előfizetési szerződés megkötése (online és nyomtatott lapokra egyaránt) a Kiadó által előzetesen közölt ellenérték fejében
– hűségkártya programmal kapcsolatos információk elérése, bankkártya adatok módosítása, számlázási cím módosítása

2.4. A Digitális Előfizetői Szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) értelmében távollevők közötti szerződésnek minősül. A szerződés nyelve magyar. A Digitális Előfizetői Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A Digitális Előfizetői Szerződés a jelen ÁSZF szerint, valamint a Kiadó által küldött visszaigazoló e-mailben foglalt tartalommal jön létre. Amennyiben a Kiadó által küldött visszaigazoló e-mail a jelen ÁSZF valamely rendelkezésétől eltér, akkor a visszaigazoló e-mailben jelzett tartalom válik a Digitális Előfizetői Szerződés részévé, feltéve, ha az érintett rendelkezés a Kiadó ajánlatában szerepelt.
3. Az Előfizetői Szerződés létrejötte, hatályba lépése, tartama
3.1. Megrendelés online felületen
A regisztrált felhasználók a weblapon történő bejelentkezést követően jogosultak ellenérték fejében, a Kiadó érvényes és hatályos ajánlatának megfelelő feltételekkel online előfizetési szerződést kötni a digitális és nyomtatott napilapokra egyaránt.
Az előfizetés létrejöttéhez a regisztrált felhasználó köteles megadni az alábbi adatait: – név (kötelező) – lakcím (kötelező) – telefonszám (opcionális) – nem (opcionális) – előfizetés időtartama (opcionális) – fizetési feltételek, fizetési mód (, bankkártya) (kötelező). A kötelező adatok megadása nélkül az előfizetési szerződés nem jön létre.
A megrendelés felhasználó általi megerősítését megelőzően a felhasználó köteles nyilatkozni a jelen ÁSZF megismeréséről és elfogadásáról, enélkül a Digitális Előfizetői Szerződés nem jön létre.
A megrendelés felhasználó általi megerősítését követően az Digitális Előfizetői Szerződés létrejöttéről a Kiadó írásos (automatikus) visszaigazolást küld.
3.2. Fizetési módozatok online megrendelés esetén
A www.naplo.hu, www.eszak.hu, www.kelet.hu oldalakon megrendelhető, megvásárolható előfizetési csomagokat a felhasználó a Kiadóval szerződött pénzügyi szolgáltató, a Braintree beépülő modulján keresztül, az ismétlődő kifizetés rendszerében, bankkártyával tudja kifizetni. A Braintree Payment a legmagasabb PCI DSS szabvánnyal rendelkező szolgáltató.
Ennek során a vásárló megadja a számlázási címét a Kiadónak, de a fizetési adatokat a Braintree beépülő moduljában kell megadnia, azt a Kiadó nem, hanem kizárólag a Braintree pénzügyi szolgáltató cég tárolja.
Fizetési adatok: Kártyaszám, a bank- vagy hitelkártya lejárati dátuma, CVV kód, kártyára írt név. A sikeres tranzakció után a felhasználó előfizetővé válik, automatikus rendszerüzenetet kap az előfizetése aktiválásáról, hozzáférése pedig – kérése esetén azonnal – automatikusan elindul az általa előfizetett digitális napilap tartalmához.
3.2.1. Amennyiben a bankkártyás fizetés lehetőségét a Kiadó felkínálja, úgy bankkártyás fizetés választása esetén az Előfizető automatikusan átirányításra kerül a CIB Bank Zrt. fizetési oldalára, ahol a kártya adatok megadása után megtörténik a fizetés. A sikeres tranzakciót követően az Előfizető azonnali rendszerüzenetet kap a fizetés teljesítéséről. A fizetést követően az Előfizető jogosulttá válik valamennyi digitális tartalom elérésére.
3.2.2. Amennyiben átutalásos fizetés lehetőségét a Kiadó felkínálja, úgy átutalásos fizetés választása esetén a Kiadó az Előfizető e-mail címére rendszerüzenetet küld, mely e-mail tartalmazza a bankszámla számot, az utalandó összeget és az ügyfél tranzakciós azonosítóját, melyet az átutalás során a közlemény rovatban kell feltüntetni. Átutalás esetén 72 óra az átfutási idő. Az átfutási idő alatt az elfizetés nem aktív. Átutalás esetén a megrendelő a fizetendő összeget az CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700141-49370902-52000001 bankszámlaszámra köteles átutalni. Az előfizetési díj átutalását és Kiadó részére történő beérkezését követően a Kiadó email üzenetben tájékoztatja az Előfizetőt a digitális napilapok hozzáférési lehetőségéről.

3.3. Telefonos megrendelés
Amennyiben az adott előfizetésnél a Kiadó nem közöl eltérő tájékoztatást, az előfizetői szerződés létrejöhet a Kiadó által közölt (lakossági normál díjas) telefonszámon megtett, telefonos megrendelés útján is (regisztráció telefonos ügyfélszolgálat útján történő megrendelésével, majd az előfizetés telefonos megrendelésével). Ennek során az Előfizető a Kiadó által megadott elérhetőségeken, a Kiadó telefonos ügyfélszolgálatán keresztül jelzi előfizetői szándékát, majd a szükséges adatok (ld. 3.1 pont) megadásával létrehozott regisztrációról az Előfizető regisztrációt megerősítő e-mailt kap, melyet köteles (elektronikus úton), a jelzett linkre való kattintással visszaigazolni. Visszaigazolást követően a regisztrált felhasználó akár maga, akár a Kiadó telefonos ügyfélszolgálatán is megrendelheti a digitális lapok előfizetését az érvényes és hatályos ajánlatoknak megfelelő feltételek mellett. Telefonos megrendelés esetén – a Kiadó általi ellenkező tájékoztatás hiányában – az Előfizetőnek lehetősége van a 3.1. pontban megjelölt fizetési módokon túl előfizetésének a Kiadó ügyfélszolgálatán vagy a Kiadó nyomtatott napilapot kézbesítő munkatársánál történő fizetésre. Bármely fizetési módozat választása esetén az adott időszakra vonatkozó előfizetési díj beérkezését követően kerülhet sor a digitális napilapok elérhetőségére. Előfizetőnek a megrendelés előtti nyilatkozataira a 3.1 pontban foglaltak irányadóak. Telefonos megrendelés esetén a Kiadó képviseletében eljáró személy tájékoztatja az Előfizetőt a jelen ÁSZF tartalmáról. Kiadó a szerződés létrejöttének igazolása céljából jogosult a telefonbeszélgetés rögzítésére és annak, az előfizetés megszűnésétől számított 5 évig történő megőrzésére.
3.4. Ügyfélszolgálaton történő megrendelés
Amennyiben az adott előfizetésnél a Kiadó nem közöl eltérő tájékoztatást, az előfizetői szerződés létrejöhet a Kiadó ügyfélszolgálatán személyesen tett megrendelés útján is. Kiadó ügyfélszolgálatán történő megrendelésre a 3.2. pontban leírtak irányadóak azzal, hogy ügyfélszolgálati megrendelés esetén az Előfizető – a Kiadó általi ellenkező tájékoztatás hiányában, illetve személyesen készpénzben is kifizetheti előfizetési díját. Kiadó személyes megrendelés esetén is köteles a 3.1 pontban jelzett adatokat megadni. Amennyiben az előfizetés a 3.3. és a 3.4. pontban meghatározottak szerint a Kiadó közreműködésével jön létre, az Előfizető köteles a regisztrált adatokat a weblapon történő bejelentkezéssel ellenőrizni, és amennyiben ott téves adat szerepel, vagy az előfizetés létrejöttével az Előfizető nem ért egyet, azt 15 napon belül köteles jelezni a Kiadó felé. Előfizetőnek a megrendelés előtti nyilatkozataira a 3.1 pontban foglaltak irányadóak. Az előfizetői díj megfizetésével, valamint az Kiadó teljesítésének megkezdésével (azaz a digitális lapokhoz történő hozzáféréssel) az Előfizetői Szerződés a jelen ÁSZF-ben feltüntetett feltételeknek megfelelően létrejöttnek és hatályosnak tekintendő.
3.5. Szerződés létrejövetele és hatályba lépése, digitális adattartalom
Az Előfizető és a Kiadó között az előfizetés megrendelésével és a megrendelés Kiadó általi visszaigazolásával jön létre a Digitális Előfizetői Szerződés. Amennyiben a megrendelést a Kiadó nem igazolja vissza, úgy a Digitális Előfizetői Szerződés nem jön létre a felek között.
A Digitális Előfizetői Szerződés akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetői díjat megfizeti és az Kiadó számlájára beérkezik. Az előfizetői díj megfizetését megelőzően Kiadó nem köteles teljesítésre.
Az előfizetett tartalmak a megadott a felhasználói felületre történő online bejelentkezést (e-mailcím és választott jelszó megadásával) követően digitálisan érhetőek el, illetve letölthetők PDF-formátumban.
3.6. Előfizetői szerződés tartama
A Digitális Előfizetői Szerződés tartama lehet határozott, vagy határozatlan idejű. Amennyiben a Digitális Előfizetői Szerződés az időtartamra vonatkozó kikötést nem tartalmaz, úgy a Digitális Előfizetői Szerződést határozatlan időre létrejöttnek kell tekinteni. A Digitális napilap előfizetők az előfizetés időtartama alatt az előfizetés függvényében a Hajdú-bihari Napló, a Kelet-Magyarország és az Észak-Magyarország nyomtatott napilapok naponta frissülő online változatait érhetik el PDF formátumban. Az online napilapok esetében az Előfizetők legfeljebb 9 napra visszamenőleges megjelenéseket érhetnek el az egyéni felhasználói felületen keresztül.
3.7. Egyedi ajánlat
A Kiadó egyedi ajánlataiban jogosult a jelen ÁSZF feltételeitől eltérő feltételeket alkalmazni, ilyen esetekben a Polgári Törvénykönyv 6:80. §-a értelmében az egyedi ajánlatban rögzített feltételek válnak a Digitális Előfizetői Szerződés mint egyedi szerződés részévé. Az egyedi feltételt, az előfizetés megrendelésével egyidejűleg az Előfizető által elfogadottnak kell tekinteni. Jelen ÁSZF nem minősül ajánlattételnek.
4. Hűségprogramban való részvétel
Digitális Előfizetők is részt vehetnek a Kiadó ún. hűségprogramjában, melynek keretében Hűségkártya birtokában folyamatosan bővülő termék és szolgáltatás skálából választhatnak, speciális, előfizetői kedvezménnyel.
Hűségkártyát azok az előfizetők kaphatnak, akik • az előfizetés kezdetét megelőző 6 hónapban nem voltak előfizetői a terméknek • egy éves előfizetői szerződést kötnek • nincs lejárt előfizetési díjtartozásuk. A hűségkártyát a Kiadó postai úton juttatja el az arra jogosult Előfizetőknek az előfizetés megrendelésekor megadott címre. A kártya a kiállításától számított egy naptári évre szól. Felmutatója – a Kiadó által adott tájékoztatásban szereplő – elfogadó helyeken különböző kedvezményben, extra szolgáltatásban részesül. Az új applikáció lehetőséget nyújt arra, hogy a PDF file mellett böngészhető, bővebb tartalmakat érjenek el az Előfizetők. (videók, képgalériák, extra cikkek)
Az elfogadóhelyek és kedvezmények egyoldalú változtatásának jogát a Kiadó fenntartja. Az aktuális kedvezményeket, illetve azok mértékét az elfogadóhelyek határozzák meg / is jogosultak megváltoztatni.
5. Próbaolvasás
Kiadó fenntartja a jogot, hogy általa megjelölt időszakonként lehetőséget nyújtson a Digitális Napilapok ingyenes kipróbálására. A próbaolvasás keretein belül a Kiadó 2 hét / 1 hónap időtartamra ingyenes, teljes körű hozzáférést biztosít a digitális tartalmakhoz. Az adott periódus leteltével a rendszer automatikusan inaktiválja a hozzáférést, amennyiben a regisztrált felhasználó előfizetési szándékát nem jelzi.
6. Kedvezményes előfizetői csomagok igénybevételének szabályai
Kiadó fenntartja a jogot, hogy digitális előfizetéseit állandó vagy időszaki akció keretében értékesítse. Ilyen akciónak számít különösen, de nem kizárólagosan, ha Kiadó az előfizetési időszak első hónapjában kedvezményes áron biztosítja Előfizető részére a hozzáférést.
Akciós előfizetői szerződést ugyanazon Előfizető részére csak egy alkalommal biztosít a Kiadó, kivéve, ha azt az éves előfizetői szerződés esetében, amikor Előfizető a szerződés szerinti legalább s előfizetési időszak lejártát követően kíván ismét digitális előfizetést kötni az aktuálisan futó akció keretében.
Amennyiben Előfizető akciós előfizetői szerződést köt Kiadóval, de az akciós (kedvezményes árú) hónap elteltét követően felmondja előfizetői szerződését, úgy ismételt előfizetői szerződés kötése esetén akciós előfizetési csomag igénybevételére már nem jogosult.
A fenti pontok értelmében ismételt előfizetésnek számít különösen, ha az Előfizető az általa felmondott előfizetői szerződés megkötését követően ugyanazon névvel és/vagy címmel és/vagy telefonszámmal és/vagy email címmel ismételten előfizetői szerződés megkötését kezdeményezi Kiadóval.
Az akciós előfizetői csomagok igénybevételével történő bármilyen visszaélés gyanújának esetén a Kiadó fenntartja a jogot, hogy az előfizetői szerződés megkötését megtagadja.
7. Előfizetői díj
7.1. Az előfizetői díj pontos összegét a Kiadó aktuális ajánlatával egyező módon a Digitális Előfizetői Szerződés tartalmazza. Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy az előfizetői díjat a Digitális Előfizetői Szerződésben meghatározott fizetési móddal a Kiadó részére a megrendelt lapszám (ok) megjelenését megelőzően, a Kiadó által meghatározott időpontig kiegyenlíti.
7.2. Az előfizetői díjat az Előfizető választása szerint havonta, negyedévente, félévente vagy évente köteles megfizetni (amennyiben az aktuális ajánlat eltérő fizetési gyakoriságot nem határoz meg). Amennyiben a Digitális Előfizetői Szerződés nem tartalmazza az előfizetői díj megfizetésének gyakoriságát, úgy az előfizetői díj havonta előre esedékes. Határozatlan idejű szerződés esetén a Kiadó jogosult az előfizetői díjat évente egy alkalommal az általános értékesítési árainak változását, illetve a terjesztési szolgáltatások díjának változását alapul véve egyoldalúan módosítani. Az előfizetői díj változásáról, a díjváltozást megelőző legalább 45 nappal a Kiadó az érintett kiadványon keresztül értesíti az Előfizetőt. Amennyiben a módosított előfizetői díjról szóló értesítést követő 30 napon belül az Előfizető az Előfizetői Szerződést nem mondja fel, úgy az előfizetői díj változtatása az Előfizető által elfogadottnak minősül.
7.3. Az Előfizető jogosult a választott fizetési módról egyoldalúan más fizetési módra áttérni, amennyiben az adott fizetési mód az eredeti ajánlat szerint is lehetséges volt. Ennek feltétele, hogy Előfizető az áttérésről előzetesen írásban értesítse (ideértve az e-mail útján történő értesítést is) a Kiadót.
7.4 A választott előfizetői díj adóval megnövelt teljes összegét minden esetben a vonatkozó honlapon közölt előfizetésre irányuló ajánlat tartalmazza. Az előfizetői díj megjelölt összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.
8. Előfizetés megszűnése
8.1. A határozatlan időtartamú Előfizetői Szerződés bármelyik fél által, a közlést követő hónap utolsó napjára esedékesen írásban (akár e-mailben), indokolás nélkül felmondható (rendes felmondás). A felmondási idő lejártáig felek szerződéses kötelezettségeiket teljesíteni kötelesek. A elofizetes.naplo.hu, elofizetes.kelet.hu és elofizetes.eszak.hu oldalon megkötött és ismétlődő kifizetéssel teljesített előfizetések esetében az előfizetést az ügyfél a hónap bármelyik napján leállíthatja. Ez esetben a már előre kifizetett időszakra előfizető még eléri a digitális lapot, ezt követően hozzáférése megszűnik.
8.2. A Kiadó jogosult a Digitális Előfizetői Szerződés teljesítését egyoldalúan, felszólítás nélkül felfüggeszteni, illetve a Digitális Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal írásban vagy e-mailben felmondani az előfizetői díj megfizetésének elmulasztása esetén. A Kiadó szolgáltatási kötelezettsége az előfizetői díj megfizetésének elmaradásával megszűnik. Ilyen esetekben a Kiadó nem tartozik kártérítési vagy egyéb felelősséggel az Előfizető felé. Előfizető jogosult a Digitális Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal írásban vagy e-mailben felmondani abban az esetben, ha Kiadó nem teljesíti a Digitális Előfizetői Szerződésben vállalt kötelezettségét. A határozott idejű Digitális Előfizetői Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
8.3. A határozott idejű szerződés Kiadó általi azonnali hatállyal felmondása a esetén Kiadó jogosult a határozott idejű jogviszonyból hátralévő időszakra számított előfizetői díjat kötbérként érvényesíteni.
8.4. A határozott időtartamú Digitális Előfizetői Szerződés esetén a határozott időtartam lejártát követően a digitális előfizetés automatikusan megszűnik. A megszűnést megelőzően a Kiadó e-mailben felhívja az Előfizető figyelmét a szerződés várható megszűnésére, így az Előfizetőnek lehetősége van a szerződés meghosszabbítására.
8.5. Határozott idejű Digitális Előfizetői Szerződések esetén a Kiadó a határozott időtartam alatt az előfizetői díjat nem módosíthatja, az előfizetői díj változatlanságát a határozott idejű szerződés időtartama alatt a Kiadó garantálja.
8.6. Az Előfizetői Szerződés (akár határozott, akár határozatlan tartamban jött létre) automatikusan megszűnik abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett kiadvány kiadását bármely okból szünetelteti vagy megszünteti. E körülményről a Kiadó értesíti az Előfizetőt. Ebben az esetben Előfizető jogosult a már kifizetett, de még nem felhasznált előfizetői díj visszatérítésére. Egyéb károkért a Kiadó nem felelős, illetve Kiadó nem köteles késedelmi kamatot fizetni a visszafizetendő előfizetői díj után.
9. Az előfizetéstől elállás
Előfizető a Digitális Előfizetői Szerződés megkötésétől számítva 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Digitális Előfizetői Szerződéstől.
Amennyiben Előfizető elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Hajdú-bihari Napló, 4031 Debrecen, Dósa nádor tér 10. – digitaliselofizetes@naplo.hu
Észak-Magyarország, 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. – digitaliselofizetes@eszak.hu
Kelet-Magyarország, 4401 Nyíregyháza, Dózsa György út 4-6. – digitaliselofizetes@kelet.hu

Kiadó az elállási nyilatkozat megérkezését haladéktalanul visszaigazolja és Előfizető kérésétől függően adott esetben gondoskodik az előre kifizetett előfizetési díjat visszautalásáról is.

10. Adatvédelem
Előfizető jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az Inform Média Lapkiadó Kft. Adatvédelmi nyilatkozatát megismerte és magára nézve kötelezőként elfogadta.

Amennyiben Előfizető ehhez előzetesen hozzájárult, úgy Előfizető a Digitális Előfizetés megrendelésével kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Inform Média Lapkiadó Kft. és annak leányvállalatai (Szuperinfó Média Kft., Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft., Első Szuperinfó Kft.) piackutatás és közvetlen üzletszerzés, valamint reklám céljából megkeresse, továbbá a megadott körben személyes adatait kezelje, tárolja és azokat ellenszolgáltatás nélkül saját marketingtevékenység céljából felhasználhassa. Előfizető hozzájárul, hogy az Előfizető egyes személyes adatait a Digitális Előfizetői Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a szolgáltatás nyújtásában közreműködő vállalkozó, alvállalkozók részére az Inform Média Lapkiadó Kft. továbbítsa. az Inform Média Lapkiadó Kft. és annak fent jelölt leányvállalatai a kezelt személyes adatokat egyebekben harmadik fél számára nem adhatják át. A fent megadott hozzájárulás visszavonására az adatkezeles@inform.hu, továbbá a 4024 Debrecen, Dósa nádor tér 10. szám alá küldött nyilatkozatban van lehetőség. Az adatkezelés – az Inform Média Lapkiadó Kft. honlapján is közzétett – adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően történik. az Inform Média Lapkiadó Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-93802/2016.
11. Egyéb rendelkezések
Az Előfizető köteles az esetleges címváltozását (ideértve az email cím változást is Digitális Előfizetés esetén) írásban bejelenteni a Kiadónak, az Előfizető ezen kötelezettségének elmaradásából eredő kellemetlenségekért, károkért a Kiadó felelősséget nem vállal. A Kiadó köteles a szerződés teljesítése során, a tőle elvárható gondossággal eljárni, azonban a digitális tartalom esetleges hibái, késedelem vagy a teljesítés elmaradása miatt kártérítési felelősségét kizárja (kivéve a Kiadót terhelő szándékosság esetét), függetlenül attól, hogy a hiba saját érdekkörén belül bekövetkező, vagy azon kívül álló okból következik be. A Kiadó az adott időszakra vonatkozó előfizetői díjat visszatéríti, amennyiben az előfizetők a digitális tartalomhoz nem férnek hozzá és ez kifejezetten a Kiadó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza. Kiadó semmilyen felelősséget nem vállal a késedelmes teljesítésért, vagy a teljesítés elmaradásáért, és az előfizetői díjat nem köteles visszatéríteni, amennyiben a késedelem vagy a teljesítés elmaradása nem a Kiadó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza. Kiadó fenntartja a jogát az előfizetett kiadvány kiadási feltételeinek (pl. megjelenések gyakorisága) módosítására, ilyen esetben Kiadó értesíti az Előfizetőt. Az Előfizető kifejezetten elfogadja a Kiadóval való e-mailes kapcsolattartást. Kiadónak jelen ÁSZF alapján küldött bármely értesítést az alábbi címekre kell eljuttatni: 4031 Debrecen Balmazújvárosi út 11. (postai cím), info@inform.hu (e-mail cím). A Kiadó honlapján olvasható, valamint a Digitális Előfizetői Szerződés alapján hozzáférhetővé tett tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármely felhasználása a Kiadó előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, ennek hiányában a tartalmak jogszabály vagy jelen ÁSZF által meg nem engedett felhasználása (pl. üzletszerű felhasználása, sokszorosítása stb.) tilos. Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a kikötések érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a felek kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek. Az e pontban foglalt rendelkezés értelemszerűen érvényes jelen ÁSZF és az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült rendelkezési hiányokra is. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések felei a megállapodásokból fakadó jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a felek a Debreceni Járásbíróság, valamint, pertárgyértéktől függően a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai, különösen a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. Jelen ÁSZF 2017. július 14. napján lép hatályba, és az ezt követően létrejött jogviszonyokra vonatkozik. A jelen ÁSZF hatálybalépését megelőzően létrejött jogviszonyokra a szerződés további önkéntes teljesítésével a szerződő fél elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve esetleges módosításait.

2017. július 14.
Inform Média Lapkiadó Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
Cégjegyzékszám: 09-09-009213
Telefonszám: +36 (52) 526-626
Telefaxszám: +36 (52) 526-626
E-mail cím: info@inform.hu

1. sz. melléklet

Panaszkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy az Inform Média Lapkiadó Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak:

Inform Média Lapkiadó Kft. székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

A panaszügyintézés helye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

Szóbeli panaszaikat megtehetik társaságunk alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségein is:
– 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 4-6.
– 4024, Debrecen, Dósa Nádor tér 10.
– 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3.

A panaszkezelés módja
A panasz jellegétől és formájától függően szóban vagy írásban.
Fogyasztói jogvita esetén a Tisztelt Fogyasztónak joga van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületekhez fordulni.

A békéltető testületek elérhetőségei:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
Levelezési cím: Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
——————————————————————————————
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
——————————————————————————————
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
Levelezési címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
——————————————————————————————
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
Levelezési cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
——————————————————————————————
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10
——————————————————————————————
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
Levelezési cím:
——————————————————————————————
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
——————————————————————————————
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
Levelezési cím:
——————————————————————————————
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;
Levelezési cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
——————————————————————————————
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
——————————————————————————————
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
——————————————————————————————
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
——————————————————————————————
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
——————————————————————————————
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.
——————————————————————————————
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
——————————————————————————————
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
——————————————————————————————
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
——————————————————————————————
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
——————————————————————————————
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)
Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-
0270-es mobilon)
Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
web: www.bekeltetesveszprem.hu
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
——————————————————————————————
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

2. sz. melléklet

Tájékoztató kellékszavatosságról

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Kiadó hibás teljesítése esetén a Kiadóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a Kiadóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Kiadó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

3. sz. melléklet

PCI SSC:
A kártyatársaságok (VISA, MasterCard, AMEX, JCB, Discovery) közös biztonsági érdekük és erőfeszítéseik összehangolásaként 2006-ban létrehozták a PCI SSC-t (Payment Card Industry Security Standards Council), amely azóta képviseli őket a bankkártya piaci szereplők felé ezen a területen.
A Council feladatkörébe tartozik többek között a kártyatársaságok biztonsági követelményeinek harmonizációja, karbantartása, felülvizsgálata és publikációja. Az SSC foglalkozik a biztonsági követelmények ellenőrzésének kidolgozásával, az ellenőrzés hivatalosan akkreditált auditorainak képzésével és minőségbiztosításával is. Emellett a szabvánnyal kapcsolatban felmerült jogi procedúrák, eljárások is érintik a Council működését.

PCI DSS:
A PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) a fenti öt kártyatársaság által közösen létrehozott adatbiztonsági szabvány, amely a bankkártya adatok biztonságos kezelésének szabályait tartalmazza. A PCI DSS egy olyan széleskörű szabályozás, amely az üzleti folyamatoktól egészen a mély technikai részletekig kiterjed. A szabályozás 6 területre osztva, 12 főcsoportban, 228 követelményt tartalmaz, melyhez 394 tiszta vizsgálandó tesztesetet definiál. A tesztesetekből azonban egy adott környezetben általában ennél sokkal több kombinációt kell kivizsgálni. A PCI DSS minden olyan piaci szereplőre vonatkozik (pl. elfogadó, kibocsátó, szolgáltató, kereskedő), amely kártyaadatokat tárol, feldolgoz vagy továbbít. A megfelelés ezen szereplők számára kötelező, de a számonkérés módja és szigorúsága eltérhet.

QSA, ASV
PCI DSS tekintetében a PCI SSC szabályozó szerepkörét az általa hivatalosan akkreditált szerveken keresztül biztosítja:
Qualified Security Assessors (QSA): A PCI SSC által elismert és nyilvántartott hivatalos auditorok. A kártyatársaságok csak akkreditált, hivatalos QSA cég által elvégzett auditot és kiállított tanúsítványt fogadnak el az auditra kötelezett piaci résztvevőktől
Approved Scanning Vendor (ASV): A QSA-k csak hivatalos, PCI SSC által elismert és nyilvántartott Approved Scanning Vendor cég által hitelesen aláírt scanning riportok alapján dolgoznak, így az auditra kötelezett piaci résztvevőknek erről gondoskodniuk kell.

Beszámolás
A tranzakciók számától valamint az érintett szervezet kockázati besorolásától függ a beszámolási kötelezettség szintje. Van, akiknél ez a kötelező éves auditálást (QSA assessment), van, akiknél csak önértékelést (SAQ) jelent a DSS egészét tekintve. Bizonyos technikai vizsgálatok azonban mindenki számára kötelezően előírtak (ASV vizsgálatok).

A beszámolás hivatalos nyelve minden esetben angol. A vizsgálatok nyelve ettől eltérhet, de az eltérő nyelvi támogatás megvalósításáért az akkreditált cég a felelős.
(Forrás: http://www.apersky.hu/)

A Braintree tanúsítványa:
https://www.braintreepayments.com/en-hu/products-and-features/data-security